DD-Solutions Fotorestauraties

DD-Solutions fotorestauratie

Fotorestauraties, herstellen van uw oude en/of beschadigde foto's

Het overkomt iedereen vroeg of laat : je vindt die oude familiefoto's of klasfoto terug uit een schoendoos op zolder.
Dikwijls hebben ze de tand des tijds niet doorstaan en vertonen ze scheuren, verkleuringen, plooien, ...
DD-Solutions restaureert elk detail en maakt uw foto terug als nieuw.

DD-Solutions fotorestauratie
Voorwaarden en tarieven

Fotorestauraties kunnen grosso modo in 3 categorieën ingedeeld worden:
 - Eenvoudige restauratie (cat 1) : Geschikt voor oude foto's die lichte beschadigingen vertonen. Vb : een algemene verkleuring, kleine defecten zoals scheuren of plooien op niet-kritieke delen van de foto (dus niet op aangezicht of handen...)
 - Standaard restauratie (cat 2) : Geschikt als scheuren, plooien of vlekken heel duidelijk aanwezig zijn, maar als er geen significante delen van de foto ontbreken.
 - Geavanceerde restauratie (cat 3) : Geschikt voor alle andere gevallen, en vooral als er significante delen van de foto ontbreken. Deze categorie dient ook gekozen te worden als er heel veel scheuren, vlekken ... aanwezig zijn.

De prijs hangt af van de categorie, maar wordt sowieso op voorhand vastgelegd (na evaluatie van uw foto).
Voor richtprijzen kunnen we stellen dat die variëren tussen de 20 en de 40 euro naargelang de aard (en de werklast) van de beschadigingen.


DD-Solutions fotorestauratie

Hoe werkt het?

- Bezorg ons de ingescande foto('s) via mail.
- Wij evalueren de foto('s) en bezorgen jullie een prijsofferte.
- Indien ok, dan doen wij de restauratie en bezorgen jullie een digitaal ontwerp (met watermerk) van de nieuwe foto('s).
- Als dit ontwerp voldoet dan sturen we jullie via mail de betalingsgegevens.
- Na betaling sturen we de digitale versie (zonder watermerk) van de gerestaureerde foto('s).